Agenda

Differentiëren (Oldenzaal)

Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk

4 april 2019 - 14:30 - 17:30 uur
Twents Carmel College
Lyceumstraat 36 Oldenzaal

Doelstelling

Aan het einde van deze bijeenkomst:

 • kun je twee verschillende manieren van differentiëren onderscheiden;
 • heb je diverse werkvormen die passen bij organisatorische differentiëren zelf ervaren;
 • heb je diverse werkvormen die passen bij didactisch differentiëren zelf ervaren;
 • heb je voor één of enkele lessen een werkvorm uitgewerkt waarin je bewust differentieert waardoor je leerlingen intensiever betrekt en motiveert;
 • kun je meer bronnen vinden om jouw didactisch repertoire verder uit te breiden.

Inhoud

Leerlingen verschillen van elkaar. Niet alleen wat betreft intelligentie maar ook wat betreft motivatie, creativiteit en overtuigingen. En zo ontwikkelen ze zich elk op hun eigen wijze. Recht doen aan verschillen vergroot de betrokkenheid en verhoogt het leerrendement. In je lessen probeer je daarom rekening te houden met verschillen en pas je je onderwijs op leerlingen aan. Dat noem je differentiëren.

In deze bijeenkomst maak je kennis met verschillende vormen van differentiëren en krijg je zicht op wat je nu al doet en waar je je repertoire zou kunnen uitbreiden en verrijken. Je ervaart enkele actieve werkvormen waarin je recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Je werkt in deze workshop direct een werkvorm uit die toepasbaar is in jouw les en je hebt de mogelijkheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Zo krijg je een goed beeld van mogelijke werkvormen, ga je met veel ideeën naar huis en kun je de volgende dag direct met een vorm van differentiatie aan de slag.

Differentiëren

Ook al is de definitie van differentiëren niet altijd dezelfde, duidelijk is wel dat bij differentiëren de sturing bij de docent ligt. Dit in tegenstelling tot gepersonaliseerd onderwijs waarbij de leerling het heft in handen heeft. Maar gepersonaliseerd leren vereist naast een andere manier van lesgeven, sterke metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden gaat niet van de ene op de andere dag. Differentiëren kan daardoor een opstap zijn richting gepersonaliseerd leren. Maar voor de leerlingen met lagere metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden lijkt differentiatie (of zelfs individualisatie) beter aan te sluiten dan personalisatie (Marquenie e.a., 2014).

Differentiëren kun je op twee verschillende manieren benaderen: organisatorisch en didactisch. Een voorbeeld van organisatorisch differentiëren is het opdelen van de groep in tweeën waarbij elke groep een eigen vorm van begeleiding, tijd of leerstof krijgt. Deze vorm van differentiatie vergt een goed klassenmangement, kost relatief veel voorbereidingstijd en vraagt om veel verschillend leermateriaal.
Bij didactisch differentiëren ga je vaker uit van één opdracht voor de gehele groep, die elke leerling op zijn eigen wijze kan invullen en speel je vervolgens in op de verschillen die je ziet en hoort. Daarvoor heb je een breed didactisch repertoire nodig waarbij je actief denken en verwerken op verschillende manier kunt ontlokken. Bijvoorbeeld door het kiezen van bijpassende actieve werkvormen en het stellen van de juiste vragen.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten:

 • Practice what you preach
  Onze workshops en trainingen zijn zo vormgegeven dat de inhoud en de vorm naadloos op elkaar aansluiten.
 • Morgen direct toepasbaar
  Onze workshops en trainingen zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.
 • Leren door ervaren en zelf doen
  In onze workshops en trainingen ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.