Agenda

Gepersonaliseerd leren (Enschede)

Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk

4 juni 2019 - 14:30 - 17:30 uur
zone.college
Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede

Doelstelling

Aan het einde van deze bijeenkomst:

 • ken je (beter) de verschillen tussen begrippen als gepersonaliseerd leren, adaptief leren, geïndividualiseerd leren en differentiëren;
 • heb je op een gepersonaliseerde manier ervaren hoe jij je eigen onderwijs meer gepersonaliseerd vorm kunt geven;
 • ken je de uitgangspunten voor gepersonaliseerd leren;
 • beschik je over je een aantal concrete handvatten waarmee je jouw eigen onderwijs meer gepersonaliseerd kunt maken.

Inhoud

Het is van de containerbegrippen die je steeds vaker hoort in het onderwijs: gepersonaliseerd leren. Er bestaat niet een eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie van het begrip en er is veel begripsverwarring met andere begrippen als differentieren, adaptief leren, geindividualiseerd leren. Maar het idee om leren meer gepersonaliseerd te maken komt natuurlijk voort uit de wens om leerlingen beter op maat te bedienen en meer recht te doen aan alle verschillen. Maar hoe doe je dat? Anders dan bij differentiëren geef je namelijk een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de leeropbrengst uit handen. Leerlingen hebben een grote mate van autonomie en eigen keuze. Dat vraagt van de docent niet alleen een uitgebreider en enigszins ander didactisch repertoire, maar ook een meer coachende rol en het lef om los te laten.

In deze bijeenkomst ervaar je op een gepersonaliseerde manier hoe jij je eigen onderwijs meer gepersonaliseerd vorm kunt geven. Je krijgt bovendien een aantal uitgangspunten en concrete handvatten aangereikt om dat te doen. En je leert wat precies de verschillen zijn tussen begrippen als gepersonaliseerd leren, adaptief leren, geïndividualiseerd leren en differentiëren.

Gepersonaliseerd leren

Een eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie voor het begrip gepersonaliseerd leren is er niet. Maar de overeenkomst in alle definities is dat leerlingen eigen keuzes maken en hun leerproces zelf sturen.

Daar waar differentiëren meer docentgestuurd is, is gepersonaliseerd leren dus veel meer leerlinggestuurd. Er is sprake van een open aanbod; een leerling kiest zelf de leerstofinhoud, het leerproces en het eindproduct. De leerling heeft zelf de ruimte om het leren te sturen, het leren te verbinden met eigen interesses en talenten en wordt daarmee veel meer eigenaar van zijn eigen leerproces.

De docent moet, om dat goed te kunnen begeleiden, beschikken over een uitgebreid repertoire aan goede instrumenten om verschillen tussen leerlingen in beeld te brengen. Maar hij moet ook kunnen beschikken over geschikt leermateriaal waarmee hij recht kan doen aan die verschillen. ICT kan daar een ondersteunende rol bij spelen, bijvoorbeeld in de vorm van adaptieve toetsen waarmee een docent verschillen tussen leerlingen in de vorm van leeropbrengsten kan vaststellen een leerlingen kan ondersteunen een volgende stap in hun leerproces te zetten.

In een publicatie van Kennisrotonde (2017) wordt het mooi geformuleerd:
Aspecten van gepersonaliseerd leren hebben een positief effect op leeropbrengsten, vooral zelfregulerend leren en gebruik van ict. Gepersonaliseerd leren vereist van leerlingen goede metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden. Die vaardigheden bevorderen de motivatie van leerlingen en maken dat ze zich competenter voelen. Bovendien gaan de leerresultaten omhoog. De invoering van gepersonaliseerd leren kan het beste geleidelijk plaatsvinden. De sturing door de leerkracht neemt via gedeelde sturing af tot de uiteindelijke zelfsturing door leerlingen.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten:

 • Practice what you preach
  Onze workshops en trainingen zijn zo vormgegeven dat de inhoud en de vorm naadloos op elkaar aansluiten.
 • Morgen direct toepasbaar
  Onze workshops en trainingen zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.
 • Leren door ervaren en zelf doen
  In onze workshops en trainingen ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.

Kennisrotonde. (2017). Verhoogt gepersonaliseerd onderwijs de resultaten van alle leerlingen in het primair onderwijs? (KR. 148). Den Haag: Kennisrotonde.