Agenda

Leerdoeldenken (Arnhem)

Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk

20 mei 2019 - 14:30 - 17:30 uur
Arentheem College
Thomas a Kempislaan 25, 6822 LR, Arnhem

Doelstelling

Aan het einde van deze bijeenkomst:

 • kun je aangeven wat het jou en je leerlingen oplevert om te werken vanuit leerdoelen;
 • kun je aan de hand van drie stappen een les of lessenserie ontwerpen;
 • kun je leerdoelen voor jouw vak op leerlingniveau formuleren;
 • kun je didactische keuzes maken die aansluiten op de leerdoelen;
 • kun je leermaterialen kiezen die aansluiten op de leerdoelen en de didactische keuzes;
 • heb je een les ontworpen op basis van één of enkele leerdoelen.

Inhoud

Leerdoeldenken: als niet de methode, maar leerdoelen het startpunt van je onderwijs vormen. Door leerdoeldenken krijg je meer invloed op je eigen onderwijsprogramma en kun je vaker aandacht besteden aan onderwerpen die jij en je leerlingen belangrijk vinden. De leerdoelen vormen de basis om je onderwijs vorm te geven en het maakt voor leerlingen heel duidelijk wat van ze wordt verwacht. Daarbij is van belang dat je leerdoelen expliciet maakt voor leerlingen, zorgt dat leerlingen de leerdoelen begrijpen en leerlingen helpt inzien hoeveel dichter ze bij een doel zijn gekomen.

We doorlopen het hele proces van heldere leerdoelen formuleren tot en met het vormgeven van een les: een les die optimaal gericht is op het behalen van gestelde doelen door een leerling. Er wordt aandacht besteed aan het maken van weloverwogen didactische keuzes en keuzes rondom leermaterialen.

In deze bijeenkomst ga je na wat leerdoeldenken jou en je leerlingen opleveren, krijg je handvatten om leerdoeldenken vorm te geven en je ontvangt een stappenplan om tijdens en ook na de workshop aan de slag te gaan.

Leerdoeldenken

Leerdoelen zijn een mix van landelijk vastgestelde doelen, kennis en vaardigheden die de school belangrijk vindt en kennis en vaardigheden die je zelf of de vakgroep belangrijk vindt. Leerdoeldenken is het startpunt om bijvoorbeeld persoonlijk leren, formatief evalueren of didactisch coachen vorm te geven.
Werken vanuit leerdoelen is niets nieuws: natuurlijk heeft elke les of lessenserie één of meerdere leerdoelen. Door het gebruik van een lesmethode weet je zeker dat alles aan bod komt. De vraag is echter of alles wat in de methode wordt aangeboden ook noodzakelijk is en aansluit bij de behoeftes van jou en je leerlingen. En dat geldt ook voor de manier hoe het wordt aangeboden. Het zijn keuzes die de methodemaker heeft gemaakt en in veel gevallen was je dat niet zelf. Door leerdoeldenken maken jij en je leerlingen bewuste keuzes over wat, hoe en waarmee te leren.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten:

 • Practice what you preach
  Onze workshops en trainingen zijn zo vormgegeven dat de inhoud en de vorm naadloos op elkaar aansluiten.
 • Morgen direct toepasbaar
  Onze workshops en trainingen zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.
 • Leren door ervaren en zelf doen
  In onze workshops en trainingen ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.