Agenda

Passend onderwijs (Enschede)

Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk

18 juni 2019 - 14:30 - 17:30 uur
zone.college
Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede

Doelstelling

Aan het einde van deze bijeenkomst:

 • weet je waartoe jouw school verplicht is ten aanzien van passend onderwijs;
 • ken je verschillende voorbeelden van hoe scholen daar mee omgaan;
 • kun je (beter) specifieke leer- en gedragsproblemen in jouw klas herkennen;
 • weet je (beter) hoe je met specifieke leer- en gedragsproblemen om kunt gaan.

Inhoud

Er is veel te doen (geweest) over passend onderwijs. En nog altijd is er veel onduidelijkheid over deze beleidsmaatregel. Op schoolniveau: wat moet en wat mag? En in de klas: hoe ga ik om met die grote diversiteit aan leerlingen met verschillende leer- en gedragsprobelemen.

In deze themasessie benaderen we passend onderwijs vanuit twee perspectieven. Vanuit het perspectief van de school: waartoe ben je verplicht en waartoe niet? Hoe kun je als school op een goede en werkbare manier vormgeven aan passend onderwijs. Welke veranderingen staan ons nog te wachten? Maar ook vanuit het perspectief van de docent: hoe herken ik diverse leer- en gedragsproblemen? Hoe kan ik het beste omgaan met specifieke leer- en gedragsproblemen? Hoe kan ik voldoende recht doen aan alle verschillen in mijn klas?

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een beleidsmaatregel van onze overheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op school. Alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Schoolbesturen hebben met de komst van passend onderwijs een ondersteuningsplicht met als doel dat:

 • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

In het schooljaar 2018/2019 zijn er voor passend onderwijs een aantal veranderingen doorgevoerd, maar de verwachting is dat er ook de komende jaren nog wel het een en ander aangepast zal worden.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten:

 • Practice what you preach
  Onze workshops en trainingen zijn zo vormgegeven dat de inhoud en de vorm naadloos op elkaar aansluiten.
 • Morgen direct toepasbaar
  Onze workshops en trainingen zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.
 • Leren door ervaren en zelf doen
  In onze workshops en trainingen ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.