Agenda

Van moetivatie naar motivatie (Oosterhout)

Inschrijven voor dit evenement is helaas niet meer mogelijk

8 mei 2019 - 15:00 - 18:00 uur
Effent
Kruidenlaan 19 Oosterhout

Doelstelling

Aan het einde van deze bijeenkomst:

 • Weet je welke factoren de motivatie van leerlingen (kunnen) beïnvloeden.
 • Weet je welke invloed je daar als docent op kunt hebben.
 • Weet je hoe je leerlingen heel gemakkelijk kunt demotiveren.

Inhoud

Het is de heilige graal van het onderwijs: motivatie. De motor die leidt tot leren. Maar hoe doe je dat, leerlingen motiveren? Er is geen eenvoudige manier om bij ongemotiveerde leerlingen de knop om te zetten naar gemotiveerd. Maar helemaal hulpeloos ben je niet als docent. Er zijn wel factoren die effect hebben op de motivatie van leerlingen, factoren waar jij invloed op kunt uitoefenen.

In deze themamiddag gebruiken we de zelfdeterminatietheorie, een van de meest gebruikte theorieën over motivatie. We proberen de principes van deze theorie te doorgronden en te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk. We gaan op zoek naar factoren die een gevoel van autonomie, een gevoel van competentie en een gevoel van sociaal verbonden zijn bij leerlingen verhogen. Als docent kun je daar in je taal en gedrag, in de manier waarop je je lessen inricht en in de manier waarop je bijvoorbeeld vragen stelt aan leerlingen veel aan bijdragen. Kortom: je krijgt concrete toepassingen aangereikt om morgen uit te proberen in de les en zo een positieve invloed uit te oefenen op de motivatie van jouw leerlingen.

Zelfdeterminatietheorie

De zelfdeterminatietheorie (of Self Determination Theory in het Engels) van Richard Ryan en Edward Deci is een van de meest gebruikte theorieën over motivatie. Ze maakt om te beginnen onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar verdeelt die laatste ook weer in een aantal niveaus. Volgens Ryan en Deci moeten de drie basisbehoeftes autonomie, competentie en sociale verbondenheid vervuld zijn om intrinsieke motivatie te realiseren. Als docent heb je verschillende instrumenten om leerlingen autonomie te bieden, om bij te dragen aan een gevoel van competentie en om zorg te dragen voor sociale verbondenheid.

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten:

 • Practice what you preach
  Onze workshops en trainingen zijn zo vormgegeven dat de inhoud en de vorm naadloos op elkaar aansluiten.
 • Morgen direct toepasbaar
  Onze workshops en trainingen zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.
 • Leren door ervaren en zelf doen
  In onze workshops en trainingen ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.