Blog

Onderzoek: Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Onderzoek: Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Het gebruik van ICT kan je inzicht geven in het leerproces van studenten. Er zijn nog meer opbrengsten en er zijn verschillende motieven om ICT in te zetten in je onderwijspraktijk. In dit onderzoek van ECBO is gekeken naar de inzet van moderne ICT in het MBO onderwijs. Vragen als: Wat is de aanleiding voor de inzet van moderne ICT, Wat zijn de opbrengsten van onderwijsinnovaties met Moderne ICT en Welke knelpunten worden ervaren?

Tijd en beschikbare competenties van docenten worden als knelpunten genoemd. Lees in het rapport meer over de uitkomsten van het onderzoek en welke adviezen aangedragen worden.